Hasło

Internet

W przypadku Internetu Klient posiada dwa rodzaje haseł: Hasło służące tylko i wyłącznie do pierwszego logowania oraz Hasło dostępu nadane przez Klienta.

Hasło początkowe, służące do pierwszego logowania jest to hasło jakiego Klient używa tylko i wyłącznie podczas pierwszego logowania się do systemu bankowości internetowej. Hasło to Klient może otrzymać w następujący sposób:

 • zdalnie - dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta, po poprawnej identyfikacji hasło zostanie wysłane drogą SMS lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny (opcja dla Klientów posiadających Identyfikator).
 • Hasło to służy tylko i wyłącznie do pierwszego logowania do Internetu. Przed rozpoczęciem faktycznego korzystania z kanału bankowości internetowej musi być ono zmienione. Nowe Hasło dostępu powinno być alfanumeryczne i składać się z 8-20 znaków, jego zmiana musi być potwierdzona Kodem SMS.

  Hasło dostępu jest to zdefiniowane przez użytkownika hasło służące do logowania. Zostaje ono przez niego ustalone podczas pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej, po podaniu początkowego hasła do pierwszego logowania. System prosi wówczas o zmianę hasła i tym samym ustalenie nowego Hasła dostępu, którym od tego momentu Klient będzie uwierzytelniał logowanie do systemu bankowości internetowej.

  Istnieje możliwość zmiany Hasła dostępu w systemie getbank24 poprzez opcję Ustawienia - Zmiana hasła. Operacja ta musi być dodatkowo potwierdzona Kodem SMS.

  IVR (System Automatycznych Zapowiedzi Głosowych)

  W przypadku opcji IVR Klient może otrzymać Hasło dostępu w następujący sposób:

 • zdalnie - dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta, po poprawnej identyfikacji hasło zostanie wysłane drogą SMS lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny (opcja dla Klientów posiadających Identyfikator).
 • Hasło dostępu do opcji IVR jest 8-cyfrowe.

  Nie pamiętam hasła - Internet/IVR!

  Nadania nowego hasła do Internetu bądź opcji IVR, w przypadku gdy Klient zapomniał któregoś z nich, następuje przez Centrum Obsługi Klienta (po poprawnej identyfikacji hasło zostanie wysłane drogą SMS lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny). Po otrzymaniu nowego hasła do Internetu należy postępować tak samo jak przy pierwszym logowaniu do systemu bankowości internetowej.

  Zablokowane hasło do Internetu i opcji IVR, w przypadku gdy Klient je pamięta, ale trzykrotnie błędnie wprowadził, można odblokować przez Konsultanta dostępnego pod numerem Centrum Obsługi Klienta.